<td id="y93xu"><option id="y93xu"></option></td>

  1. <object id="y93xu"><strong id="y93xu"></strong></object>

   <td id="y93xu"><option id="y93xu"></option></td>
   <pre id="y93xu"></pre>
   中学学科网组卷网 教评网 学易书城
   e卷通介绍 使用手册 收藏本站 有奖挑错建议
   (提示:单击题目可显示答案和解析)

   河北省辛集市第一中学2018-2019学年高二4月月考数学(文)试题

   适用年级:高二试卷类型:月考试题总数:22浏览次数:13上传日期:2019/5/6
   一、单选题
   1 . 设全集,,则图中阴影部分表示的集合是()
   A.{1,3,5}B.{1,2,3,4,5}C.{7,9}D.{2,4}
   难度系数:0.85使用:411次题型:单选题更新:2012/12/27
   2 . 关于的函数,有下列命题:
   ,;②,;
   ,都不是偶函数;④,是奇函数。
   其中假命题的序号是(?)
   A.①③B.①④C.②④D.②③
   难度系数:0.65使用:0次题型:单选题更新:2019/5/6
   3 . 下列判断正确的是(   )
   A.设是实数,则“”是“ ”的充分而不必要条件
   B.:“,”则有:不存在,
   C.命题“若,则”的否命题为:“若,则
   D.“,”为真命题
   难度系数:0.65使用:0次题型:单选题更新:2019/5/6
   4 . 设:,:,若的必要不充分条件,则实数的取值范围是(    )
   A.B.C.D.
   难度系数:0.64使用:275次题型:单选题更新:2016/3/7
   5 . 若复数z满足为虚数单位),则
   A.3+5iB.3-5iC.-3+5iD.-3-5i
   难度系数:0.94使用:1234次题型:单选题更新:2012/6/27
   6 . 已知奇函数上是增函数,若,则的大小关系为(    )
   A.B.C.D.
   难度系数:0.65使用:2582次题型:单选题更新:2017/9/10
   7 . 设函数,则的取值范围是(    )
   A.B.
   C.D.
   难度系数:0.65使用:200次题型:单选题更新:2018/4/8
   8 . 已知函数在区间上是减函数,在区间上是增函数,则实数的取值范围是(   )
   A.B.C.D.R
   难度系数:0.65使用:0次题型:单选题更新:2019/5/6
   9 . 已知曲线的极坐标方程为,以极点为平面直角坐标系的原点,极轴为轴正半轴,直线的参数方程为(为参数),则直线与曲线C相交所得弦长为(  )
   A.1B.2C.3D.4
   难度系数:0.65使用:0次题型:单选题更新:2019/5/6
   10 . 直线和圆交于两点,则的中点坐标为()
   A.B.C.D.
   难度系数:0.85使用:1096次题型:单选题更新:2010/9/14
   11 . 函数对于任意实数满足条件,若(  )
   A.B.C.D.
   难度系数:0.85使用:571次题型:单选题更新:2012/7/18
   12 . 当时, ,则的取值范围是(   )
   A.B.C.D.
   难度系数:0.65使用:0次题型:单选题更新:2019/5/6
   二、填空题
   13 . 已知直线的参数方程为 (为参数),圆的参数方程为 (为参数).若直线与圆有公共点,则实数的取值范围是__________.
   难度系数:0.65使用:778次题型:填空题更新:2015/3/24
   14 . 若函数为奇函数,则__________
   难度系数:0.85使用:0次题型:填空题更新:2019/5/6
   15 . 已知命题:,命题:,若命题是命题的充分不必要条件,则实数的取值范围是__________.
   难度系数:0.65使用:0次题型:填空题更新:2019/5/6
   16 . 已知函数上是减函数,则实数a的取值范围是___.
   难度系数:0.85使用:388次题型:填空题更新:2012/11/13
   三、解答题
   17 . 设命题:函数上的减函数,命题:函数的值域为.若“”为假命题,“”为真命题,求的取值范围.
   难度系数:0.65使用:519次题型:解答题更新:2012/4/2
   18 . 已知复数.
   (1)求;
   (2)若在复平面上对应的点分别为,求.
   难度系数:0.85使用:0次题型:解答题更新:2019/5/6
   19 . 在平面直角坐标系xOy中,直线l的参数方程为为参数,直线l与曲线C:交于A,B两点
   的长;
   在以O为极点,x轴的正半轴为极轴建立极坐标系,设点P的极坐标为,求点P到线段AB中点M的距离.
   难度系数:0.65使用:350次题型:解答题更新:2016/6/22
   20 . 已知二次函数的最小值为,且.
   (1).求的解析式;
   (2).若在区间上不单调,求实数的取值范围;
   (3).在区间上, 的图像恒在的图像上方,试确定实数的取值范围.
   难度系数:0.94使用:1217次题型:解答题更新:2013/2/22
   21 . 已知是定义在上的减函数,并且,求实数的取值范围.
   难度系数:0.85使用:612次题型:解答题更新:2018/1/28
   难度系数:0.65使用:0次题型:解答题更新:2019/5/6
   关注官方微信
   精准平特一肖王-精准平特一肖王中王-绝杀不出平特一肖公式
   m.2121buy.com m.304496092.com m.52chendumeishi.com m.52qqcz.com m.7568872.com m.99vv340.com m.agag70.com m.anpinglansai.com m.asshishicai.com m.baoshidamall.com m.bjoso.com m.bocdima.com m.bxxyzl.com m.cdjutaiedu.com m.cl1899.com m.cpexe.com m.cztxhg666.com m.diejuji66.com m.dmgjzx.com m.dphhw.com m.elitecld.com m.esexfree.com m.ezupdos.com m.fanfan-zone.com m.fengwoyidong.com m.getfault.com m.hcxiangjiao.com m.hf556.com m.hongfushangmao.com m.huibobet.com m.hyhatch.com m.hzybqh.com m.ibroyeur.com m.jiangyaqing.com m.ksuca.com m.liangdianjiaoyu.com m.lovegwu.com m.mayihuobang.com m.miaoxiangshike.com m.miiqin.com m.modelslimming.com m.msjyhs.com m.mysoushou.com m.myteenssex.com m.nanahey.com m.o48d.com m.o8jw.com m.pzsyr.com m.qgbrs.com m.rbrbt.com m.rfynq.com m.rqwdt.com m.rxbled.com m.rxdmn.com m.sct-ys.com m.sdyxtjy.com m.spark-eo.com m.spyware-pcrisk.com m.sxlrr.com m.syhrzg.com m.tadeyijia.com m.tengjingkj.com m.tiantianoa.com m.tykjr.com m.uxf7.com m.weakbug.com m.wgppd.com m.xajyz.net m.xiqidai.com m.yczszw.com m.youxiaad.com m.yue8888.com m.yzkths.com m.zqbf137.com m.zqssc05.com m.zsbxp.com m.zspxk.com m.zsxscj.com www.88366666.com www.942dn.com www.lottimes.com www.opc32.com www.ss-tm.com www.tiaopigui.com www.xmyinhe.com www.mfkof.com www.upsbbs.com www.gzesmb.com www.niqzone.com www.m-instyLe.cn m.1yguz.com m.2huoo.net m.51bpbpz.net m.53zy.net m.5ecn.net m.91youhui.net m.adospados.com m.afty.net m.afzn.net m.baobeiqianbao.net m.bestmeet.net m.bjbna.net m.bjkjwj.net m.cg365sc.net m.cnyntq.net m.congdash.net m.coybcs.net m.csoug.net m.dijier.net m.djhsc.net m.donghuiwan.com m.dsi-ag.com m.dzshgwx.net m.eamoy.net m.ecopote.com m.ehuiche.net m.eiconf.net m.eimeeting.net m.ez-ns.com m.freshkpop.net m.gaoxiaoduanzi.net m.glxiduobao.com m.guiqin.net m.guogai.net m.gydushu.com m.haokan5.net m.hltjq.net m.hshardcover.com m.huangjinnc.com m.huangzhe0910.com m.i517.net m.icauto.net m.ijiawei.net m.iyaorao.net m.iyuwei.net m.izxs.net m.jlskjk.com m.jnrstc.com m.jnxins.com m.joinchampions.com m.jsywym.net m.juezhe.net m.julisports.net m.kardon023.com m.keiee.net m.kkdb168.com m.ksb120.net m.kzbiz.net m.laziw.com m.lcoder.net m.lefuxx.com m.live-cam4sex.com m.louboutinb.com m.ly568.net m.matengfei.net m.mblabc.net m.mcmcmc.net m.meitwo.net m.miyueing.com m.mjrgb.com m.mmd47.com m.mms39.com m.nanjingwx.com m.naodongxueyuan.com m.ncwywk.com m.neimengguly.com m.newcityvr.com m.newhnwg.com m.ngzrb.com m.nianlai.net m.niuhuotong.com m.nj142.com m.nmgmmw.com m.nnwsn.com m.nongtaifruit.com m.npymh.com m.nqbcs.com m.nwezq.com m.oe2pq.com m.p950r.com m.panoad.net m.papasj.com m.pcfordlm.com m.pinkypunk.com m.pojox.net m.popo365.net m.portalfan.net m.qhy360.com m.qinghuayingyu.com m.qingjiankeji.com m.qirongzhongchou.net m.qiutianzichan.com m.quanminkuaiduobao.com m.quansiweizhiyuan.com m.readc.net m.rpocr.net m.sdell.net m.sdhzz.net m.senrijin.com m.shangzewangluo.com m.shanmeme.com m.shanrenzixunjituan.com m.shengwh.com m.shengzhiqi.net m.shfongwei.com m.shiguangji888.com m.shiyihui.net m.shop666.net m.shoppniac.com m.shyarun.com m.softsweet.net m.sxsgky.net m.szifresh.com m.tahuyu.net m.taiyear.net m.taowogo.com m.taxionghaizi.com m.thirftyfun.com m.tiqianme.com m.tjcbmy.com m.tjynet.com m.tyc1413191.com m.v-liandong.com m.v-quick.net m.vrwar.net m.walyy.net m.we30.net m.weixd.net m.wenancn.net m.wetrussian.com m.wuaimei.net m.wuyutong.net m.wzj0759.com m.xianyoujie.com m.xiaolangli.com m.xiaolieai.com m.xiawangshipin.com m.xiyuesh.com m.xuanf.net m.xyflower.net m.xzcit.net m.yifoobao.net m.yjhzttjq.com m.yjk1997.com m.ylmov.net m.yongyijinfu.com m.yueguoji.net m.zhansen8.com m.zhaokuandai.com m.zhc-nj.com m.zhongruiedu.com m.zivdoll.com m.zjjyjn.com m.zmkaolu.com m.zmtbs.com m.zmysjh.com m.zzfreemaker.com